MIN RESA 


 

Hej, Mitt namn är Magdalena och  jag är ett transmedium, psychic medium, shamansk healer och Reiki usui/ holy fire healer. Min resa började när jag hamnade i ett 30 minuters krampanfall i en bil som ledde till att jag hade en nära döden upplevelse som blev min start till att börja läka mig själv med hjälp av healing. Den shamanska healingen ledde in på en väg att bryta karman och läka trauman som jag levt med under många år. Ju mer trauman och karman jag bröt desto bättre mådde jag och jag kunde läka ut stora delar av min epilepsimedicin som är kopplat till alla de trauman jag har varit med om i mitt liv. Jag fick läka ett generationstrauma genom 7 generationer tillbaka i tiden i min familj för att verkligen förstå vem jag var och vem jag är och varför jag har blivit behandlad som jag blivit. Jag fick även genom shamansk healing läka en tvillingsjäl där det fanns en del att lösa upp för att kunna släppa taget om det gamla och gå vidare. Jag arbetar framförallt i skrift och får till mig allt genom text. Det mediala har alltid varit med mig och väglett mig i de steg jag ska ta i livet  omedvetet som medvetet. 

Varmt välkommen!

Utbildning/kurser

  • Transmediumskap, Medial kurs -     Elvfing Institute
  • Shamansk healer -       Mithera Development
  • Reiki Usui/Holy fire -    Lightworkers Academy
  • Psychic medium -         Mediumskolan